พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,421
  12,810

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  clipart ปักหมุด
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   คลิปอาร์ต, picture, pictogram, ไอคอน, icon, image, clipart
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ขวัญทิวา กุหลาบขาว
เจ้าของผลงานร่วม :   พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
3,196
ผู้เข้าชม
176,801
ดาวน์โหลด
222,206
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
clipart ปักหมุด 2,421
clipart ก้อนเมฆ 1,304
clipart แผนที่ประเทศไทย 1,132
clipart ก้อนเมฆ 1,117
สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ Android Mobile Literacy 1,047

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ดอกไม้ 29 มีนาคม 2564
ดอกไม้ 29 มีนาคม 2564
ดอกไม้ 29 มีนาคม 2564
ดอกไม้ 29 มีนาคม 2564
ดอกไม้ 29 มีนาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล