สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,340
  1,271

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  จินดามณี
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   จินดามณี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 จินดามณี 5,340 1,271
2 นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 3,187 571
3 คำราชาศัพท์ 2,510 2,169
4 เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,373 533
5 พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา 1,165 578
6 แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ 1,113 322
7 ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ 1,107 761
8 รัตนราชินีศรีประเทศ 1,087 11,346
9 ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547 1,074 921
10 แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๑ 1,052 251