สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  15,955
  1,500

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  จินดามณี
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   จินดามณี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
2,245
ผู้เข้าชม
690,654
ดาวน์โหลด
479,331
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จินดามณี 15,955
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 5,259
คำราชาศัพท์ 3,262
การฟื้นฟูงานช่างไทย 2,040
สารัตถสดุดี เล่ม ๘ 1,965

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาพนิ่ง BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 29 มิถุนายน 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 24 มิถุนายน 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 7 มิถุนายน 2565
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2 มิถุนายน 2565
สำรวจความรู้ความเข้าใจเรื่องเอกลักษณ์ของชาติของคนไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 1 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 จินดามณี 15,955 1,500
2 นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 5,259 965
3 คำราชาศัพท์ 3,262 2,798
4 การฟื้นฟูงานช่างไทย 2,040 570
5 สารัตถสดุดี เล่ม ๘ 1,965 102
6 สัญลักษณ์ประจำชาติไทย (ดอกราชพฤกษ์ คูน) 1,852 550
7 เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,792 801
8 ราชาศัพท์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 1,633 1,032
9 พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา 1,551 928
10 E-Book ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย 1,549 454