สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,813
  1,364

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  จินดามณี
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   จินดามณี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
2,081
ผู้เข้าชม
469,831
ดาวน์โหลด
389,901
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จินดามณี 9,813
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 4,035
คำราชาศัพท์ 2,848
เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,553
การฟื้นฟูงานช่างไทย 1,431

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 27 มกราคม 2565
รายงานผลการสัมมนา "ภาษาไทยกับสังคมไทย" 27 มกราคม 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชุด มงคลแผ่นดิน ตอน พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ 27 มกราคม 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชุด มงคลแผ่นดิน ตอน พระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 27 มกราคม 2565
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชุด มงคลแผ่นดิน ตอน พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช 27 มกราคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 จินดามณี 9,813 1,364
2 นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 4,035 797
3 คำราชาศัพท์ 2,848 2,499
4 เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,553 633
5 การฟื้นฟูงานช่างไทย 1,431 423
6 พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา 1,342 757
7 ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ 1,284 941
8 ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547 1,247 1,117
9 แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ 1,247 380
10 รัตนราชินีศรีประเทศ 1,240 12,677