สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,740
  1,225

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  จินดามณี
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   จินดามณี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
1,943
ผู้เข้าชม
282,288
ดาวน์โหลด
235,856
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จินดามณี 3,740
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 2,772
คำราชาศัพท์ 2,298
เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,312
พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา 1,098

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแสวง ภูศิริ 30 กรกฎาคม 2564
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ 27 กรกฎาคม 2564
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ นายปิยะ เฉลิมกลิ่น 19 กรกฎาคม 2564
โครงการดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 16 กรกฎาคม 2564
หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 13 กรกฎาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 จินดามณี 3,740 1,225
2 นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 2,772 452
3 คำราชาศัพท์ 2,298 1,952
4 เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 1,312 489
5 พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา 1,098 507
6 แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ 1,074 297
7 ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ 1,030 659
8 รัตนราชินีศรีประเทศ 1,030 7,778
9 ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน โครงการดีเด่นของชาติ เล่มที่ 17 พ.ศ. 2547 1,000 807
10 แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๑ 949 226