นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก

ข้อมูลผลงาน

  890      79     
 
Creative Commons License
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก
คำอธิบาย :  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย ชวนย้อนวันวานไปร่วมภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของธงไทยที่มีพัฒนาการมากว่า ๒๐๐ ปี ทั้งยังเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญของโลก ในนิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก พร้อมเติมความรู้ในงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, วชิราวุธวิทยาลัย, ปิยฉัตร ฉัตรชัย, หม่อมราชวงศ์
คำสำคัญ :   ธงไตรรงค์, ธงชาติไทย, เอกลักษณ์ความเป็นไทย, ธงไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   สไลด์ สื่อนำเสนอ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (32.43 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง