โฮงซึงหลวง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  13,087
  992

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย
คำอธิบาย :  สาธิตการดีดซึง พร้อมโน้ตเพลงซึง เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นเครื่องสายมีลักษณะคล้ายพิณ ใช้วิธีเล่นโดยการดีด
คำสำคัญ :   เครื่องดนตรี, ซึง, ท้องถิ่น, อีสาน, วัฒนธรรม, ล้านนา, เมืองลอง, แพร่, ดีดซึง, ซออื่อ, ล่องแม่ปิง, ศรีเวียงโกศัย, สร้อยเวียงพิงค์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โฮงซึงหลวง
เจ้าของผลงานร่วม :   จีรศักดิ์ ธนูมาศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
133
ผู้เข้าชม
34,018
ดาวน์โหลด
25,611
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย 13,087
สาธิตการดีดซึง เพลงล่องแม่ปิง 2,007
การเรียนรู้เรื่องซึงล้านนา ตอนที่1 ประวัติและการทำซึงล้านนา 950
ซึง เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา 801
สาธิตการดีดซึง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ 743

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สาธิตการดีดซึง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ 1 กรกฎาคม 2561
สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย 1 กรกฎาคม 2561
สาธิตการดีดซึง เพลงซออื่อ 1 กรกฎาคม 2561
สาธิตการดีดซึง เพลงล่องแม่ปิง 1 กรกฎาคม 2561
การเรียนรู้เรื่องซึงล้านนา ตอนที่4 เรียนรู้การตั้งเสียงและเล่นซึงล้านนา 1 กรกฎาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย 13,087 992
2 สาธิตการดีดซึง เพลงล่องแม่ปิง 2,007 3,305
3 การเรียนรู้เรื่องซึงล้านนา ตอนที่1 ประวัติและการทำซึงล้านนา 950 444
4 ซึง เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา 801 375
5 สาธิตการดีดซึง เพลงสร้อยเวียงพิงค์ 743 777
6 สาธิตการดีดซึง เพลงซออื่อ 612 973
7 ซึง เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา 536 297
8 ซึง เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา 502 361
9 การเรียนรู้เรื่องซึงล้านนา ตอนที่4 เรียนรู้การตั้งเสียงและเล่นซึงล้านนา 471 384
10 ซึง เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา 466 324