สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย

11,264      942
 
Creative Commons License
สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สาธิตการดีดซึง พร้อมโน้ตเพลงซึง เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นเครื่องสายมีลักษณะคล้ายพิณ ใช้วิธีเล่นโดยการดีด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัฒนธรรม, เมืองลอง, อีสาน, สร้อยเวียงพิงค์, แพร่, ดีดซึง, ท้องถิ่น, ซออื่อ, ล้านนา, ซึง, ศรีเวียงโกศัย, ล่องแม่ปิง, เครื่องดนตรี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โฮงซึงหลวง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จีรศักดิ์ ธนูมาศ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โฮงซึงหลวง, จีรศักดิ์ ธนูมาศ. (2561). สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย, 1 กรกฎาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99872
โฮงซึงหลวง, จีรศักดิ์ ธนูมาศ. (2561). "สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99872. (1 กรกฎาคม 2561)
โฮงซึงหลวง, จีรศักดิ์ ธนูมาศ. "สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย". 1 กรกฎาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/99872.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สาธิตการดีดซึง เพลงศรีเวียงโกศัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว