ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,098
  2,519

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ชีวิตศิลปินของ คุณครูส่องชาติ ชื่นศิริ
คำอธิบาย :  หนังสือนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณครูส่องชาติ ชื่นศิริ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร
คำสำคัญ :   ศิลปิน, ท่ารำ, อัตชีวประวัติ, นาฏศิลป์, ศิลปินแห่งชาติ, ละครรำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, หนังสือ, บทความ
ผลงานทั้งหมด
2
ผู้เข้าชม
1,604
ดาวน์โหลด
2,800
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ชีวิตศิลปินของ คุณครูส่องชาติ ชื่นศิริ 1,098
ครูใหญ่ใจดี 789

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ครูใหญ่ใจดี 7 มกราคม 2562
ชีวิตศิลปินของ คุณครูส่องชาติ ชื่นศิริ 6 ตุลาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล