กิตติยา เกื้อสังข์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,491
  540

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  มวยไทยโบราณ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   มวยไทยโบราณ, กีฬา, มวย, ศิลปะการป้องกันตัว, มวยไทย, กีฬามวยไทย, มวยโบราณ, ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
เจ้าของผลงานร่วม :   ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ, กิตติยา เกื้อสังข์, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
67
ผู้เข้าชม
20,177
ดาวน์โหลด
16,795
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
มวยไทยโบราณ 3,491
มวยไทยโบราณ 677
มวยไทยโบราณ 645
มวยไทยโบราณ 626
มวยไทยโบราณ 504

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
มวยไทยโบราณ 19 ตุลาคม 2561
มวยไทยโบราณ 19 ตุลาคม 2561
มวยไทยโบราณ 19 ตุลาคม 2561
มวยไทยโบราณ 19 ตุลาคม 2561
มวยไทยโบราณ 19 ตุลาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล