มวยไทยโบราณ

302      352
 
Creative Commons License
มวยไทยโบราณ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มวยไทยโบราณ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มวย, มวยไทยโบราณ, กีฬามวยไทย, ศิลปะการป้องกันตัว, กีฬา, ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว, มวยโบราณ, มวยไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ, กิตติยา เกื้อสังข์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ, กิตติยา เกื้อสังข์. (2561). มวยไทยโบราณ, 19 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108002
ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ, กิตติยา เกื้อสังข์. (2561). "มวยไทยโบราณ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108002. (19 ตุลาคม 2561)
ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ, กิตติยา เกื้อสังข์. "มวยไทยโบราณ". 19 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108002.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : มวยไทยโบราณ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว