คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  789     587

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ครูใหญ่ใจดี
คำอธิบาย :  ครูใหญ่ใจดีศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ผู้วางรากฐานวัฒนธรรมสาธิตจุฬาฯ
คำสำคัญ :   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 100 ปี, ครูใหญ่, เรื่องเล่า, การศึกษา, โรงเรียน, ชีวประวัติ, ครู, นักเรียน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
เจ้าของผลงานร่วม :   อุบล เรียงสุวรรณ, ศ., คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
636
ดาวน์โหลด
481
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ครูใหญ่ใจดี 789

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ครูใหญ่ใจดี 7 มกราคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ครูใหญ่ใจดี 789 587