ประนอม ทาแปง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  14,846
  542

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย
คำอธิบาย :  ผ้าทอตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่ ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย
คำสำคัญ :   ทอผ้า, หัตถศิลป์, ลายซิ่นตีนจก, พวนหาดเสี้ยว, งานบุญ, ภูมิปัญญาไทย, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, เมืองลอง, แพร่, ลายซิ่นตีนจกเมืองลองโบราณ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เจ้าของผลงานร่วม :   โกมล พานิชพันธ์, ประนอม ทาแปง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
333
ผู้เข้าชม
66,793
ดาวน์โหลด
36,967
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย 14,846
ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายเชียงแสนหงส์ดำ 1,486
ขั้นตอนการทำเส้นฝ้าย หรือ ด้าย การปั่นฝ้าย 920
ขั้นตอนการทำผ้าซิ่นตีนจก 661
อุปกรณ์การทอผ้าตีนจก ขนเม่น อุปกรณ์สำหรับการจกเส้นด้ายให้เกิดลวดลาย 607

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ขั้นตอนการทำผ้าซิ่นตีนจก 26 มกราคม 2562
ลายผ้าซิ่นตีนจกเมืองลองและลายผ้า แม่ประนอม ทาแปง 26 มกราคม 2562
ประวัติย่อความเป็นมา ผ้าซิ่นตีนจกเมืองลอง 26 มกราคม 2562
ผ้าซิ่นตีนจกเมืองลอง แม่ประนอม ทาแปง 26 มกราคม 2562
ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายขอหักใหญ่เขี้ยวหมา 26 มกราคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย 14,846 542
2 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายเชียงแสนหงส์ดำ 1,486 326
3 ขั้นตอนการทำเส้นฝ้าย หรือ ด้าย การปั่นฝ้าย 920 251
4 ขั้นตอนการทำผ้าซิ่นตีนจก 661 325
5 อุปกรณ์การทอผ้าตีนจก ขนเม่น อุปกรณ์สำหรับการจกเส้นด้ายให้เกิดลวดลาย 607 743
6 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายขอหักใหญ่เขี้ยวหมา 602 342
7 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายหงส์คู่กินน้ำร่วมต้น 578 443
8 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย 537 501
9 ลายงูห้อยส้าว (งูพันไม้) 523 203
10 ลายผ้าซิ่นตีนจกเมืองลองและลายผ้า แม่ประนอม ทาแปง 518 330