ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย

12,896      521
 
Creative Commons License
ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผ้าทอตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่ ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หัตถศิลป์, งานบุญ, พวนหาดเสี้ยว, เมืองลอง, ขนบธรรมเนียม, แพร่, ทอผ้า, ลายซิ่นตีนจกเมืองลองโบราณ, ภูมิปัญญาไทย, ประเพณี, ลายซิ่นตีนจก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โกมล พานิชพันธ์, ประนอม ทาแปง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โกมล พานิชพันธ์, ประนอม ทาแปง. (2562). ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย, 26 มกราคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/114468
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โกมล พานิชพันธ์, ประนอม ทาแปง. (2562). "ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/114468. (26 มกราคม 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), โกมล พานิชพันธ์, ประนอม ทาแปง. "ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย". 26 มกราคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/114468.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว