โกมล พานิชพันธ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  14,845
  542

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย
คำอธิบาย :  ผ้าทอตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่ ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย
คำสำคัญ :   ทอผ้า, หัตถศิลป์, ลายซิ่นตีนจก, พวนหาดเสี้ยว, งานบุญ, ภูมิปัญญาไทย, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, เมืองลอง, แพร่, ลายซิ่นตีนจกเมืองลองโบราณ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เจ้าของผลงานร่วม :   โกมล พานิชพันธ์, ประนอม ทาแปง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
307
ผู้เข้าชม
65,285
ดาวน์โหลด
38,722
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย 14,845
ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายเชียงแสนหงส์ดำ 1,485
ขั้นตอนการทำเส้นฝ้าย หรือ ด้าย การปั่นฝ้าย 920
ซิ่น ฝ้าย สีเคมี ประยุกต์ ไทยวน ภาคเหนือ รางวัลที่ 1 869
ขั้นตอนการทำผ้าซิ่นตีนจก 661

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไทยยวน ภาคกลาง ฝ้ายดั้งเดิม สีเคมี รางวัลที่ 2 26 มกราคม 2562
ไทยยวยฝ้าย ดั้งเดิม หน้าแคบ สีเคมี รางวัลที่ 1 26 มกราคม 2562
ไทยยวย ฝ้าย ดั้งเดิม สีเคมี รางวัลที่ 3 26 มกราคม 2562
ขั้นตอนการทำผ้าซิ่นตีนจก 26 มกราคม 2562
ลายผ้าซิ่นตีนจกเมืองลองและลายผ้า แม่ประนอม ทาแปง 26 มกราคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย 14,845 542
2 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายเชียงแสนหงส์ดำ 1,485 326
3 ขั้นตอนการทำเส้นฝ้าย หรือ ด้าย การปั่นฝ้าย 920 251
4 ซิ่น ฝ้าย สีเคมี ประยุกต์ ไทยวน ภาคเหนือ รางวัลที่ 1 869 2,523
5 ขั้นตอนการทำผ้าซิ่นตีนจก 661 325
6 อุปกรณ์การทอผ้าตีนจก ขนเม่น อุปกรณ์สำหรับการจกเส้นด้ายให้เกิดลวดลาย 607 743
7 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายขอหักใหญ่เขี้ยวหมา 602 342
8 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายหงส์คู่กินน้ำร่วมต้น 578 443
9 ลายซิ่นตีนจกเมืองลอง โบราณ ลายโคมช่อน้อยตุงชัย 537 501
10 ลายงูห้อยส้าว (งูพันไม้) 523 203