DE Channel

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,176
  331

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สอนวาดรูป วาดท่าทาง
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   สอนวาดรูป, ศิลปะ, วาดรูป, รูปคน, เด็ก, เรียนวาดรูป, วาดภาพ, drawing, ตัดเส้น, เดิน, นั่ง, วิ่ง, หัวเราะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช
เจ้าของผลงานร่วม :   DE Channel
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล