DE Channel

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,752
  599

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สอนวาดรูป วาดท่าทาง
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   สอนวาดรูป, ศิลปะ, วาดรูป, รูปคน, เด็ก, เรียนวาดรูป, วาดภาพ, drawing, ตัดเส้น, เดิน, นั่ง, วิ่ง, หัวเราะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช
เจ้าของผลงานร่วม :   DE Channel
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สอนวาดรูป วาดท่าทาง 9,752 599
2 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการวาดรูป 4,742 781
3 สอนวาดการ์ตูนจากรูปทรงวงรี 1,700 522
4 สอนวาดการ์ตูนจากรูปพริก 1,349 476
5 สอนวาดรูป ไปโรงเรียน 1,245 523
6 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการปั้นดินน้ำมัน 1,224 713
7 สอนวาดรูป วาดสิ่งของ 1,196 595
8 เรียงลำดับเหตุการณ์จากการอ่านนิทานอีสป 1,117 578
9 สอนวาดการ์ตูนจากรูปมะม่วง 1,007 418
10 สอนวาดรูป ไปเที่ยวทะเล 963 441