ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน (ระดับอนุบาล)

586      312
 
Creative Commons License
ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน (ระดับอนุบาล) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน (ระดับอนุบาล)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เรื่องของครู, พัฒนาการเรียนรู้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   DE Channel
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. (2564). ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน (ระดับอนุบาล), 22 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222681
พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. (2564). "ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน (ระดับอนุบาล)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222681. (22 มีนาคม 2564)
พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. "ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน (ระดับอนุบาล)". 22 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222681.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน (ระดับอนุบาล)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว