มูลนิธิสืบสานล้านนา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,422
  489

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ของเล่นพื้นบ้าน
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ของเล่น, ของเล่นพื้นบ้าน, ของเล่นล้านนา, ล้านนา, ของเล่นทำเอง, ลูกข่างสะบ้า, เต่ากะลา, ก๊อบแก๊บ, โก๋งเก๋ง, ใบพัด, กำหมุน, กังหันลม, พญาลืมแลง, ของเล่นโบราณ, ของเล่นภาคเหนือ, วิถีชีวิตชาวล้านนา, วิถีชีวิตพื้นบ้าน, วิถีชีวิตโบราณ, ของเล่นเด็ก, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาล้านนา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, วัฒนธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มูลนิธิสืบสานล้านนา
เจ้าของผลงานร่วม :   กองทุนสวัสดิการพ่อครูแม่ครูโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, กลุ่มคนเฒ่าคนแก่, ศูนย์การศึกษาพัมนาตลาดทางเลือกในชุมชน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
10
ผู้เข้าชม
9,844
ดาวน์โหลด
3,036
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ของเล่นพื้นบ้าน 5,422
การตัดฉลุกระดาษล้านนา 2,776
ย้อมผ้าสีธรรมชาติ 993
เครื่องสักการะล้านนา 859
โคมล้านนา 743

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ปิ๊กคืนมา บทเพลงในละครเรื่อง แสนหาญ 7 เมษายน 2562
จักสานล้านนา 12 มีนาคม 2562
การตัดฉลุกระดาษล้านนา 12 มีนาคม 2562
โคมล้านนา 1 มีนาคม 2562
เครื่องสักการะล้านนา 1 มีนาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล