การตัดฉลุกระดาษล้านนา

2,542      375
 
Creative Commons License
การตัดฉลุกระดาษล้านนา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การตัดฉลุกระดาษล้านนา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การตัดกระดาษ, ลายฉลุล้านนา, ลวดลาย, ตุง, โคม, กระดาษ, ของตกเเต่ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มูลนิธิสืบสานล้านนา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, กองทุนสวัสดิการพ่อครูแม่ครูโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา​, เบญจพล สิทธิประณีต
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มูลนิธิสืบสานล้านนา, โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, กองทุนสวัสดิการพ่อครูแม่ครูโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา​, เบญจพล สิทธิประณีต. (2562). การตัดฉลุกระดาษล้านนา, 12 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117383
มูลนิธิสืบสานล้านนา, โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, กองทุนสวัสดิการพ่อครูแม่ครูโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา​, เบญจพล สิทธิประณีต. (2562). "การตัดฉลุกระดาษล้านนา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117383. (12 มีนาคม 2562)
มูลนิธิสืบสานล้านนา, โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, กองทุนสวัสดิการพ่อครูแม่ครูโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา​, เบญจพล สิทธิประณีต. "การตัดฉลุกระดาษล้านนา". 12 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117383.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การตัดฉลุกระดาษล้านนา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว