กองทุนสวัสดิการพ่อครูแม่ครูโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา​

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,739
  386

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การตัดฉลุกระดาษล้านนา
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ลวดลาย, กระดาษ, ลายฉลุล้านนา, การตัดกระดาษ, โคม, ตุง, ของตกเเต่ง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มูลนิธิสืบสานล้านนา
เจ้าของผลงานร่วม :   กองทุนสวัสดิการพ่อครูแม่ครูโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา​, โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, เบญจพล สิทธิประณีต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
1,928
ดาวน์โหลด
316
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การตัดฉลุกระดาษล้านนา 2,739

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การตัดฉลุกระดาษล้านนา 12 มีนาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 การตัดฉลุกระดาษล้านนา 2,739 386