โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,776
  516

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โคมผัด
คำอธิบาย :  การแนะนำโคมผัด ในงาน "กาดสืบสานครัวฮัก" และ "กาดสืบสานงานทำมือ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
คำสำคัญ :   ล้านนา, เชียงใหม่, งานทำมือ, โคม, โคมผัด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
เจ้าของผลงานร่วม :   ปริญญา แสงคำ, สันติ สวนศรี, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล