สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์,รศ.ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,151
  393

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ระบบเตือนภัยดินถล่ม
คำอธิบาย :  ระบบเตือนภัยดินถล่ม... ประเทศไทยมีเหตุภัยพิบัติดินถล่มต่อเนื่องในหลายพื้นที่เช่น ในภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน ภาคใต้บริเวณจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา ซึ่งได้สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและเหตุการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามสภาพความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน... การวิจัยและพัฒนาเรื่อง "ระบบเตือนภัยดินถล่ม" จึงได้มีขึ้น ระบบนี้จะช่วยอะไรได้บ้างติดตามได้จาก "ระบบเตือนภัยดินถล่ม" ดำเนินการโดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าโครงการ "การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอนช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2)" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   งานวิจัย, การพัฒนา, ระบบเตือนภัยดินถล่ม, Landslidewarning.Thai, Application
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์,รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
827
ดาวน์โหลด
327
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ระบบเตือนภัยดินถล่ม 1,151

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ระบบเตือนภัยดินถล่ม 26 มีนาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ระบบเตือนภัยดินถล่ม 1,151 393