ระบบเตือนภัยดินถล่ม

1,032      372
 
Creative Commons License
ระบบเตือนภัยดินถล่ม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ระบบเตือนภัยดินถล่ม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ระบบเตือนภัยดินถล่ม... ประเทศไทยมีเหตุภัยพิบัติดินถล่มต่อเนื่องในหลายพื้นที่เช่น ในภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน ภาคใต้บริเวณจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา ซึ่งได้สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและเหตุการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามสภาพความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน... การวิจัยและพัฒนาเรื่อง "ระบบเตือนภัยดินถล่ม" จึงได้มีขึ้น ระบบนี้จะช่วยอะไรได้บ้างติดตามได้จาก "ระบบเตือนภัยดินถล่ม" ดำเนินการโดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าโครงการ "การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอนช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2)" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : งานวิจัย, การพัฒนา, ระบบเตือนภัยดินถล่ม, Landslidewarning.Thai, Application
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์,รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.arda.or.th/easy-vdo_detail.php?id=1271
URL :
:
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์,รศ.ดร., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). (2562). ระบบเตือนภัยดินถล่ม, 26 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118385
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์,รศ.ดร., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). (2562). "ระบบเตือนภัยดินถล่ม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118385. (26 มีนาคม 2562)
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์,รศ.ดร., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). "ระบบเตือนภัยดินถล่ม". 26 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118385.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ระบบเตือนภัยดินถล่ม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว