สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,017
  1,941

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล
คำอธิบาย :  เอกสารนี้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง "ผลของมื้ออาหารที่มีดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาลสูงและต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล, อินซูลิน, glucago-like peptide-1, glucose-depedet isuliotropic polypeptide และระดับความหิวอิ่มในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2" ภายใต้งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
คำสำคัญ :   โรคเบาหวาน, อินซูลิน, กลไกความคุมระดับน้ำตาลในเลือด, ผู้ป่วยเบาหวาน, ประเภทของโรคเบาหวาน, เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน, เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน, อาการบ่งชี้ของโรคเบาหวาน, การวินิจฉัยโรคเบาหวาน, ดัชนีน้ำตาล, Glycemic Index, มวลน้ำตาล, Glycemic Load, โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, อาหารของคนเบาหวาน, อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, Foods for Diabetes, ค่าดัชนีน้ำตาลในผลไม้ไทย, ค่ามวลน้ำตาลในผลไม้ไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร., อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, ดร., ริญ เจริญศิริ, จุรีภรณ์ นวนมุกสิก, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
392
ผู้เข้าชม
63,384
ดาวน์โหลด
52,699
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล 7,017
คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย 1,615
คู่มือเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่น ALRO1 (การออกแบ สร้าง และการใช้งาน) 1,491
Infographic เปียกสลับแห้ง ปลูกข้าวด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัด 1,226
ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น 1,072

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Infographic เปียกสลับแห้ง ปลูกข้าวด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัด 21 เมษายน 2563
Infographic การขยายตลาดข้าวพาร์บอยล์ไทย 21 เมษายน 2563
Infographic การเพาะเลี้ยงปลาช่อน อาชีพทางเลือกใหม่ 21 มีนาคม 2563
Infographic การเพาะพันธุ์ปลาช่อน โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 21 มีนาคม 2563
Infographic ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัวเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง 21 มีนาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล 7,017 1,941
2 คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย 1,615 759
3 คู่มือเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่น ALRO1 (การออกแบ สร้าง และการใช้งาน) 1,491 732
4 Infographic เปียกสลับแห้ง ปลูกข้าวด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัด 1,226 1,595
5 ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น 1,072 270
6 Infographic ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเกษตรกร 1,028 1,354
7 ระบบเทปน้ำหยด 921 335
8 Infographic ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู 846 1,150
9 Infographic หัวเชื้อผสมจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักกินสด ลดต้นทุนการผลิต 809 978
10 Infographic การเพาะพันธุ์ปลาช่อน โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 803 796