สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  16,769
  2,603

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล
คำอธิบาย :  เอกสารนี้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง "ผลของมื้ออาหารที่มีดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาลสูงและต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล, อินซูลิน, glucago-like peptide-1, glucose-depedet isuliotropic polypeptide และระดับความหิวอิ่มในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2" ภายใต้งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
คำสำคัญ :   โรคเบาหวาน, อินซูลิน, กลไกความคุมระดับน้ำตาลในเลือด, ผู้ป่วยเบาหวาน, ประเภทของโรคเบาหวาน, เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน, เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน, อาการบ่งชี้ของโรคเบาหวาน, การวินิจฉัยโรคเบาหวาน, ดัชนีน้ำตาล, Glycemic Index, มวลน้ำตาล, Glycemic Load, โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, อาหารของคนเบาหวาน, อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, Foods for Diabetes, ค่าดัชนีน้ำตาลในผลไม้ไทย, ค่ามวลน้ำตาลในผลไม้ไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร., อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, ดร., ริญ เจริญศิริ, จุรีภรณ์ นวนมุกสิก, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
392
ผู้เข้าชม
95,742
ดาวน์โหลด
62,897
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล 16,769
คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย 2,997
คู่มือเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่น ALRO1 (การออกแบ สร้าง และการใช้งาน) 2,464
ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น 2,238
ระบบเทปน้ำหยด 1,768

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Infographic เปียกสลับแห้ง ปลูกข้าวด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัด 21 เมษายน 2563
Infographic การขยายตลาดข้าวพาร์บอยล์ไทย 21 เมษายน 2563
Infographic การเพาะเลี้ยงปลาช่อน อาชีพทางเลือกใหม่ 21 มีนาคม 2563
Infographic การเพาะพันธุ์ปลาช่อน โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 21 มีนาคม 2563
Infographic ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัวเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง 21 มีนาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล 16,769 2,603
2 คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย 2,997 1,929
3 คู่มือเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่น ALRO1 (การออกแบ สร้าง และการใช้งาน) 2,464 1,012
4 ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น 2,238 382
5 ระบบเทปน้ำหยด 1,768 431
6 Infographic ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเกษตรกร 1,727 2,524
7 Infographic เปียกสลับแห้ง ปลูกข้าวด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัด 1,691 2,185
8 Infographic ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู 1,374 1,730
9 ก้าวต่อไปของกุ้งไทยหลังวิกฤตโรคตายด่วน 1,339 1,043
10 Infographic หัวเชื้อผสมจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักกินสด ลดต้นทุนการผลิต 1,319 1,715