คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล

16,583      2,599
 
Creative Commons License
คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เอกสารนี้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง "ผลของมื้ออาหารที่มีดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาลสูงและต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล, อินซูลิน, glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulinotropic polypeptide และระดับความหิวอิ่มในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2" ภายใต้งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การวินิจฉัยโรคเบาหวาน, เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน, ค่ามวลน้ำตาลในผลไม้ไทย, อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, อาการบ่งชี้ของโรคเบาหวาน, มวลน้ำตาล, เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน, โรคเบาหวาน, อาหารของคนเบาหวาน, ดัชนีน้ำตาล, Glycemic Load, อินซูลิน, ผู้ป่วยเบาหวาน, Glycemic Index, ประเภทของโรคเบาหวาน, โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, ค่าดัชนีน้ำตาลในผลไม้ไทย, Foods for Diabetes, กลไกความคุมระดับน้ำตาลในเลือด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร., อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, ดร., ริญ เจริญศิริ, จุรีภรณ์ นวนมุกสิก
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.arda.or.th/ebook_flipbook.php?book_id=25
URL :
:
รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร., สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร., อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, ดร., ริญ เจริญศิริ, จุรีภรณ์ นวนมุกสิก. (2562). คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล, 8 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117102
รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร., สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร., อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, ดร., ริญ เจริญศิริ, จุรีภรณ์ นวนมุกสิก. (2562). "คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117102. (8 มีนาคม 2562)
รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร., สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร., อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, ดร., ริญ เจริญศิริ, จุรีภรณ์ นวนมุกสิก. "คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล". 8 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117102.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว