ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น

2,000      366
 
Creative Commons License
ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น...ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรท้องถิ่นมาก จึงควรส่งเสริมการวิจัยเรื่องพืชสมุนไพรให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาให้เกิดจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทยาจากต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีการพึ่งพาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นและทำให้เข้าถึงยาสมุนไพรซึ่งมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยานำเข้าจากต่างประเทศได้โดยมีแนวคิดที่จะนำพืชสมุนไพรของไทยคือ "มะแขว่น" ซึ่งเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือที่นิยมใช้มะแขว่นเป็นเครื่องเทศเพื่อชูรสอาหาร นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทางยาโดยใช้ราก เปลือก และเนื้อไม้เป็น "ยาขับลมในลำไส้" และ "ลดความดัน" ส่วนของใบ "แก้รำมะนาด" และ "แก้อาการปวดฟัน" เมล็ดนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย "แก้ลมวิงเวียน" "บำรุงโลหิต" และ "บำรุงหัวใจ" นอกจากนี้มะแขว่นยังรักษาฟันผุ และโรคทางช่องปากได้อีกด้วย... ติดตามการนำมะแขว่นมาช่วยด้านงานทันตกรรมได้อย่างไรกับ "ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น" ดำเนินการโดย ดร.ภญ.พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ หัวหน้าโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากจากสารสกัดผลมะแขว่น" มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ทันตกรรม, น้ำมันหอมระเหย, โรคในช่องปาก, เกษตรกร, งานวิจัย, มะแขว่น, อาการปวดฟัน, การเกษตร, ยาสมุนไพรขับลม, โรครำมะนาด, สเปรย์ฆ่าเชื้อ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์,ดร.ภญ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, VDO Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.arda.or.th/easy-vdo_detail.php?id=1273
URL :
:
พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์,ดร.ภญ., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยพะเยา. (2562). ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น, 26 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118373
พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์,ดร.ภญ., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยพะเยา. (2562). "ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118373. (26 มีนาคม 2562)
พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์,ดร.ภญ., เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยพะเยา. "ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น". 26 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118373.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว