นางสาวสุภาวดี แสงโฮง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  903     146

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี
คำอธิบาย :  เจ้าของผลงาน หรือผู้จัดทำหนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี\คือ นางสาวสุภาวดี แสงโฮง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น \ผู้บันทึกภาพและรวบรวมนำเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   หนังสือทำมือ, หนังสือสำหรับเด็ก, ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   นางสาวสุภาวดี แสงโฮง
เจ้าของผลงานร่วม :   ยศยาดา สิทธิวงษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
22
ผู้เข้าชม
4,126
ดาวน์โหลด
2,838
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 903
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 247
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 247
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 246
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 245

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 18 สิงหาคม 2563
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 18 สิงหาคม 2563
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 18 สิงหาคม 2563
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 18 สิงหาคม 2563
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 18 สิงหาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 903 146
2 หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 247 162
3 หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 247 167
4 หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 246 146
5 หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 245 153
6 หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 219 173
7 หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 213 131
8 หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 208 157
9 หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 207 118
10 หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี 200 149