หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี

199      154
 
Creative Commons License
หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เจ้าของผลงาน หรือผู้จัดทำหนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดีคือ นางสาวสุภาวดี แสงโฮง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บันทึกภาพและรวบรวมนำเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือสำหรับเด็ก, หนังสือทำมือ, ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นางสาวสุภาวดี แสงโฮง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นางสาวสุภาวดี แสงโฮง, ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2560). หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี, 18 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/120533
นางสาวสุภาวดี แสงโฮง, ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2560). "หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/120533. (18 สิงหาคม 2563)
นางสาวสุภาวดี แสงโฮง, ยศยาดา สิทธิวงษ์. "หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี". 18 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/120533.


รีวิว : หนังสือทำมือ เรื่อง ป้าซูโม่ หมูอ้วนใจดี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว