คุ้มโอเคแม่ใหญ่สอน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  532     139

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โอเคแม่ใหญ่สอน
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ok แม่ใหญ่สอน, โอเคแม่ใหญ่สอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ภาสกร เตือประโคน
เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คุ้มโอเคแม่ใหญ่สอน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
336
ดาวน์โหลด
119
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โอเคแม่ใหญ่สอน 532

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โอเคแม่ใหญ่สอน 27 มีนาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 โอเคแม่ใหญ่สอน 532 139