โอเคแม่ใหญ่สอน

478      136
 
Creative Commons License
โอเคแม่ใหญ่สอน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : โอเคแม่ใหญ่สอน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ok แม่ใหญ่สอน, โอเคแม่ใหญ่สอน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คุ้มโอเคแม่ใหญ่สอน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คุ้มโอเคแม่ใหญ่สอน. (2561). โอเคแม่ใหญ่สอน, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/125867
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คุ้มโอเคแม่ใหญ่สอน. (2561). "โอเคแม่ใหญ่สอน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/125867. (27 มีนาคม 2562)
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คุ้มโอเคแม่ใหญ่สอน. "โอเคแม่ใหญ่สอน". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/125867.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โอเคแม่ใหญ่สอน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว