ณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,348
  406

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  รถขบวนแห่สงกรานต์
คำอธิบาย :  รถขบวนแห่สงกรานต์ เทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562
คำสำคัญ :   รถขบวนแห่สงกรานต์, เทศบาลเมืองชุมแพ, ชุมแพ, ขอนแก่น, สงกรานต์, ขบวนแห่, รถขบวนแห่, รถแห่
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   เทศบาลเมืองชุมแพ
เจ้าของผลงานร่วม :   สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ, ณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
9
ผู้เข้าชม
3,651
ดาวน์โหลด
1,996
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
รถขบวนแห่สงกรานต์ 1,348
รถขบวนแห่สงกรานต์ 728
รถขบวนแห่สงกรานต์ 426
รถขบวนแห่สงกรานต์ 371
รถขบวนแห่สงกรานต์ 366

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
รถขบวนแห่สงกรานต์ 16 เมษายน 2562
รถขบวนแห่สงกรานต์ 16 เมษายน 2562
รถขบวนแห่สงกรานต์ 16 เมษายน 2562
รถขบวนแห่สงกรานต์ 16 เมษายน 2562
รถขบวนแห่สงกรานต์ 16 เมษายน 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล