รถขบวนแห่สงกรานต์

321      212
 
Creative Commons License
รถขบวนแห่สงกรานต์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : รถขบวนแห่สงกรานต์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รถขบวนแห่สงกรานต์ เทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รถขบวนแห่, เทศบาลเมืองชุมแพ, ขอนแก่น, รถแห่, สงกรานต์, รถขบวนแห่สงกรานต์, ขบวนแห่, ชุมแพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เทศบาลเมืองชุมแพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ, ณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ, ณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2562). รถขบวนแห่สงกรานต์, 16 เมษายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/129652
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ, ณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2562). "รถขบวนแห่สงกรานต์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/129652. (16 เมษายน 2562)
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ, ณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ. "รถขบวนแห่สงกรานต์". 16 เมษายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/129652.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รถขบวนแห่สงกรานต์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว