สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  18,218
  328

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การเว้นระยะห่างทางสังคม
คำอธิบาย :  การเว้นระยะห่างทางสังคมในการนั่ง ประมาณ 1-2 เมตร เป็นหนึ่งในวิธีตามแนวคิดระยะห่างทางสังคม (Social distacig) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19
คำสำคัญ :   การเว้นระยะห่างทางสังคม, โคโรน่าไวรัส, โคโรนาไวรัส, การลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19, COVID-19, Coronavirus, Social distancing, ระยะห่างทางสังคม, เทศบาลเมืองชุมแพ, ชุมแพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   เทศบาลเมืองชุมแพ
เจ้าของผลงานร่วม :   สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล