ศูนย์รับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ COVID-19

406      175
 
Creative Commons License
ศูนย์รับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ COVID-19 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ศูนย์รับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ COVID-19
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมแพกำลัรับโทรศัพท์จากประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์รับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพเทศบาลเมืองชุมแพ ซึ่งเปิดให้ประชาชนโทรศัพท์มาลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น.
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชุมแพ, โคโรนาไวรัส, ถุงยังชีพ, โคโรน่าไวรัส, COVID-19, ศูนย์รับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ, เทศบาลเมืองชุมแพ, Coronavirus
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เทศบาลเมืองชุมแพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2563). ศูนย์รับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ COVID-19, 13 เมษายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/179222
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2563). "ศูนย์รับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ COVID-19". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/179222. (13 เมษายน 2563)
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. "ศูนย์รับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ COVID-19". 13 เมษายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/179222.


รีวิว : ศูนย์รับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ COVID-19

ไม่พบข้อมูลการรีวิว