การเว้นระยะห่างทางสังคม

14,312      302
 
Creative Commons License
การเว้นระยะห่างทางสังคม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเว้นระยะห่างทางสังคม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การเว้นระยะห่างทางสังคมในการนั่ง ประมาณ 1-2 เมตร เป็นหนึ่งในวิธีตามแนวคิดระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Social distancing, เทศบาลเมืองชุมแพ, ชุมแพ, ระยะห่างทางสังคม, โคโรน่าไวรัส, Coronavirus, โคโรนาไวรัส, การเว้นระยะห่างทางสังคม, การลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19, COVID-19
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เทศบาลเมืองชุมแพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2563). การเว้นระยะห่างทางสังคม, 29 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178119
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2563). "การเว้นระยะห่างทางสังคม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178119. (29 มีนาคม 2563)
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. "การเว้นระยะห่างทางสังคม". 29 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/178119.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเว้นระยะห่างทางสังคม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว