สถานีวิจัยลำตะคอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  790     240

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   พระบรมราโชวาท, พระราชดำรัส, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พีคค์ โหรา
เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีวิจัยลำตะคอง, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   สื่อปฏิสัมพันธ์, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล