พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙

405      314
 
Creative Commons License
พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ในหลวงรัชกาลที่๙, พระราชดำรัส
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พีคค์ โหรา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถานีวิจัยลำตะคอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พีคค์ โหรา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถานีวิจัยลำตะคอง. (2562). พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙, 17 เมษายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/129772
พีคค์ โหรา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถานีวิจัยลำตะคอง. (2562). "พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/129772. (17 เมษายน 2562)
พีคค์ โหรา, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถานีวิจัยลำตะคอง. "พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙". 17 เมษายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/129772.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙

ไม่พบข้อมูลการรีวิว