พีคค์ โหรา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  20,045
  65,191

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ
คำอธิบาย :  Backgroud Powerpoit ภาพพื้นหลังธรรมชาติ
คำสำคัญ :   พื้นหลัง, ธรรมชาติ, พื้นหลังPowerpoint, background, Presentation
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พีคค์ โหรา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, สไลด์ สื่อนำเสนอ
ผลงานทั้งหมด
10,368
ผู้เข้าชม
800,160
ดาวน์โหลด
850,534
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 20,045
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 9,035
มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug) 7,227
พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ 6,761
พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) 6,121

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระจันทร์เสี้ยว 12 พฤษภาคม 2565
ดอกพุทธรักษา 12 พฤษภาคม 2565
ดอกพุดตาน 12 พฤษภาคม 2565
กันภัยมหิดล 12 พฤษภาคม 2565
กันภัยมหิดล 12 พฤษภาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล