พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ

18,870      65,163
 
Creative Commons License
พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Background Powerpoint ภาพพื้นหลังธรรมชาติ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พื้นหลังPowerpoint, Presentation, พื้นหลัง, background, ธรรมชาติ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พีคค์ โหรา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, สไลด์ สื่อนำเสนอ, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พีคค์ โหรา. (2562). พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ, 12 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151929
พีคค์ โหรา. (2562). "พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151929. (12 กันยายน 2562)
พีคค์ โหรา. "พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ". 12 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151929.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว