มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug)

4,074      1,952
 
Creative Commons License
มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug)ชื่อวิทยาศาสตร์ :Dysdercus cingulatus Fabriciusชื่อสามัญ : Cotton stainer, Red cotton bug, Red cotton steiner, มวนแดง (Red Bug)ชื่อท้องถิ่น ชื่อไทย : มวนแดงฝ้าย, มวนแดง, แมงนุ่น (ภาคใต้) สถานที่ถ่ายทำ : สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แมลง, แมลงศัตรูพืช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พีคค์ โหรา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พีคค์ โหรา. (2562). มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug), 12 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117274
พีคค์ โหรา. (2562). "มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117274. (12 มีนาคม 2562)
พีคค์ โหรา. "มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug)". 12 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117274.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (11,225)
จำนวนผู้เข้าชม (3,021)

รีวิว : มวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว