พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้)

6,175      161,153
 
Creative Commons License
พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สีเขียว, ใบไม้, ฺBackground, พื้นหลัง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พีคค์ โหรา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พีคค์ โหรา. (2562). พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้), 14 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117509
พีคค์ โหรา. (2562). "พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117509. (14 มีนาคม 2562)
พีคค์ โหรา. "พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้)". 14 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117509.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พื้นหลัง PowerPoint (ใบไม้)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว