ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย

ข้อมูลผลงาน

  469      344     
 
Creative Commons License
ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย
คำอธิบาย :  ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย มีชื่อวิทยาศาสตร์ Kallima inachus เป็นผีเสื้อที่พบได้ในทวีปเอเชีย มีลักษณะเด่นคือปีกคล้ายใบไม้แห้ง จึงสามารถอำพรางตัวในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
ตัวโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 8.5-11 เซนติเมตร ปีกส่วนบนจะเป็นสีน้ำเงิน ปลายปีกมีสีดำพาดด้วยสีส้มเหลืองระหว่างกลางสีสันสวยงาม ส่วนปีกล่างมีสีน้ำตาลลักษณะจะเหมือนใบไม้แห้ง

สถานที่ถ่ายทำ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ (Bangkok Butterfly Garden and Insectarium)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พีคค์ โหรา
คำสำคัญ :   อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ, ผีเสื้อ, ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.46 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.89 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (2.33 MB)