แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,788
  6,044

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย
คำอธิบาย :  โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย โดยในงานนี้จะเป็นงานที่มีคณะนักขับร้องประสานเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คาทอลิกจำนวนมากถึง 1,000 คน ในชื่อวง “Thai Catholic Choir” อีกทั้งยังเป็นโอกาสครบรอบ 350 ปีมิสซังสยามนับตั้งแต่ที่ศาสนจักรคาทอลิกได้เข้ามาในประเทศไทยอีกด้วย \นับเป็นเวลาที่ยาวนานถึง 35 ปี นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้เคยเสด็จเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527
คำสำคัญ :   โน้ตเพลง, พิธีกรรมทางศาสนา, สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิก, การเสด็จเยือนประเทศไทย, Thai Catholic Choir, คณะนักขับร้องประสานเสียง, ศาสนจักรโรมันคาทอลิก, แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์, สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
7
ผู้เข้าชม
9,142
ดาวน์โหลด
6,859
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย 4,788
โน้ตเพลงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนแผ่นดินสยาม 3,753
หนังสือสรุปงานดนตรีแผนกดนตรึศักดิ์สิทธิ์ ฯ โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ฯ เสด็จเยือนประเทศไทย 447
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย 375
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนแผ่นดินสยาม 244

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หนังสือสรุปงานดนตรีแผนกดนตรึศักดิ์สิทธิ์ ฯ โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ฯ เสด็จเยือนประเทศไทย 29 กันยายน 2564
โน้ตเพลง Viva il Papa March 29 กันยายน 2564
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนแผ่นดินสยาม 29 กันยายน 2564
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สิริโรจนา 29 กันยายน 2564
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย 17 ตุลาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย 4,788 6,044
2 โน้ตเพลงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนแผ่นดินสยาม 3,753 584
3 หนังสือสรุปงานดนตรีแผนกดนตรึศักดิ์สิทธิ์ ฯ โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ฯ เสด็จเยือนประเทศไทย 447 154
4 โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย 375 243
5 โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สิริโรจนา 244 52
6 โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนแผ่นดินสยาม 244 60
7 โน้ตเพลง Viva il Papa March 114 58