โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

5,719      7,214
 
Creative Commons License
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย โดยในงานนี้จะเป็นงานที่มีคณะนักขับร้องประสานเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คาทอลิกจำนวนมากถึง 1,000 คน ในชื่อวง “Thai Catholic Choir” อีกทั้งยังเป็นโอกาสครบรอบ 350 ปีมิสซังสยามนับตั้งแต่ที่ศาสนจักรคาทอลิกได้เข้ามาในประเทศไทยอีกด้วย นับเป็นเวลาที่ยาวนานถึง 35 ปี นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้เคยเสด็จเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, โน้ตเพลง, พิธีกรรมทางศาสนา, สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, ศาสนจักรโรมันคาทอลิก, ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิก, Thai Catholic Choir, แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์, คณะนักขับร้องประสานเสียง, การเสด็จเยือนประเทศไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย. (2562). โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย, 19 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152583
แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย. (2562). "โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152583. (19 กันยายน 2562)
แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย. "โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย". 19 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152583.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว