เชน สุวิกะปกรณ์กุล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,191
  2,122

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก
คำอธิบาย :  ไวรัสโคโรนา หนังสือสำหรับเด็ก ภาพประกอบโดย แอ็กเซล เชฟเฟลอร์ เขียนโดย เอลิซาเบธ เจนเนอร์ เคท วิลสัน และ เนียโรเบิร์ตส์ แปลโดย โคลญ่า \\ISBN (eBook) 978-616-93556-0-1\\29 หน้า PDF format\\ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สำหรับเด็ก เป็นหนังสือสำหรับเด็กและผู้ปกครอง ว่าด้วยความรู้และคำแนะนำพื้นฐานเรื่องโรคโควิด-19\\\\ชื่อหนังสือ ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก\\ผู้เขียน เอลิซาเบธ เจนเนอร์ เคท วิลสัน และ เนีย โรเบิร์ตส์\\ผู้แปล โคลญ่า\\พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง เมษายน 2563\\จํานวน 29 หน้า\\ISBN (e-Book) 978-616-93556-0-1\\\\ลิขสิทธิ์ผลงานที่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบเงื่อนไข 4 ประเภท (Creative Commos Attributio-NoCommercial-NoDerivatives 4.0 Iteratioal Licese ท่านสามารถ ศึกษาสัญญาอนุญาติเพิ่มเติมไดที่ http://creativecommos.org/liceses/by-c-d/4.0/ หรือเขียน จดหมายไปถึง PO Box 1866, Moutai View, CA 94042, USA\\\\ผู้จัดพิมพ์ สํานักพิมพ์ แกเลอรี่ พับลิชชิ่ง \\ในเครือของ บริษัท เซรินเดีย แกเลอรี่ จํากัด\\กองบรรณาธิการ สายพิณ กุลกนกววรณ ฮัมดานี\\เชน สุวิกะปกรณ์กุล \\สงวนศรี ตรีเทพประติมา\\กองงานศิลปกรรม อุมาภรณ์ บุษบก \\ที่ปรึกษา ปิ่นขวัญ ประดิษฐานนท์\\\\Text copyright © Nosy Crow Ltd. 2020, Illustratios Copyright © Axel Scheffler 2020. This traslatio of Coroavirus: A Guide for Childre is published by arragemet with Nosy Crow © Limited. \\\\ลิขสิทธิ์ภาษาไทยเป็นของแกเลอรี่ พับลิชชิ่ง ในเครือของ บริษัท เซรินเดีย แกเลอรี่ จํากัด \\โวรัสโคโรนา หนังสือความรูปสําหรับเด็ก เป็นงานจัดพิมพ์ร่วมกันระหว่างสํานักพิมพ์โนซีโครว์ ประเทศอังกฤษ และสํานักพิมพ์แกเลอรี่ พับลิชชิ่ง ประเทศไทย \\\\The Thai-laguage editio of Coroavirus: A Book for Childre is a joit publicatio betwee Nosy Crow, Uited Kigdom ad Gallery Publishig Thailad.
คำสำคัญ :   โรคโควิด-19, ไวรัสโคโรนา, สุขภาพ, โรคติดต่อ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   เชน สุวิกะปกรณ์กุล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
19
ผู้เข้าชม
7,466
ดาวน์โหลด
14,585
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก 3,191
สถาปัตยกรรมหอศิลป์เจมส์-ไซมอน พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน 350
ซาฮา ฮาดิด สถานีดับเพลิงวิทรา เวลอัมไรน์ ประเทศเยอรมัน 348
พิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิฉิน และกองทัพทหารดินเผา 269
กระจกสัมฤทธิ์ลายฝังมุก 229

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ซาฮา ฮาดิด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ แม็กซ์ซี ในกรุงโรมของอิตาลี 16 พฤษภาคม 2563
ซาฮา ฮาดิด ผลงานตึกกาแลกซีโซโห กรุงปักกิ่ง 30 เมษายน 2563
ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก 29 เมษายน 2563
ซาฮา ฮาดิด สถานีดับเพลิงวิทรา เวลอัมไรน์ ประเทศเยอรมัน 29 เมษายน 2563
ภาชนะสัมฤทธิ์ฝังลายทอง รูปทรงแรด 28 เมษายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก 3,191 2,122
2 สถาปัตยกรรมหอศิลป์เจมส์-ไซมอน พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน 350 2,382
3 ซาฮา ฮาดิด สถานีดับเพลิงวิทรา เวลอัมไรน์ ประเทศเยอรมัน 348 1,420
4 พิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิฉิน และกองทัพทหารดินเผา 269 762
5 ซาฮา ฮาดิด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ แม็กซ์ซี ในกรุงโรมของอิตาลี 229 632
6 กระจกสัมฤทธิ์ลายฝังมุก 229 209
7 หยกรูปทรงมังกร 220 264
8 ภาชนะสัมฤทธิ์ฝังลายทอง รูปทรงแรด 211 280
9 พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ประติมากรรมไม้แกะสลัก 211 540
10 ซาฮา ฮาดิด ผลงานตึกกาแลกซีโซโห กรุงปักกิ่ง 210 1,219