ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก

5,720      2,837
 
Creative Commons License
ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ไวรัสโคโรนา หนังสือสำหรับเด็ก ภาพประกอบโดย แอ็กเซล เชฟเฟลอร์ เขียนโดย เอลิซาเบธ เจนเนอร์ เคท วิลสัน และ เนียโรเบิร์ตส์ แปลโดย โคลญ่า \ISBN (eBook) 978-616-93556-0-1\29 หน้า PDF format\ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สำหรับเด็ก เป็นหนังสือสำหรับเด็กและผู้ปกครอง ว่าด้วยความรู้และคำแนะนำพื้นฐานเรื่องโรคโควิด-19\\ชื่อหนังสือ ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก\ผู้เขียน เอลิซาเบธ เจนเนอร์ เคท วิลสัน และ เนีย โรเบิร์ตส์\ผู้แปล โคลญ่า\พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง เมษายน 2563\จํานวน 29 หน้า\ISBN (e-Book) 978-616-93556-0-1\\ลิขสิทธิ์ผลงานที่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบเงื่อนไข 4 ประเภท (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ท่านสามารถ ศึกษาสัญญาอนุญาติเพิ่มเติมไดที่ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ หรือเขียน จดหมายไปถึง PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA\\ผู้จัดพิมพ์ สํานักพิมพ์ แกเลอรี่ พับลิชชิ่ง \ในเครือของ บริษัท เซรินเดีย แกเลอรี่ จํากัด\กองบรรณาธิการ สายพิณ กุลกนกววรณ ฮัมดานี\เชน สุวิกะปกรณ์กุล \สงวนศรี ตรีเทพประติมา\กองงานศิลปกรรม อุมาภรณ์ บุษบก \ที่ปรึกษา ปิ่นขวัญ ประดิษฐานนท์\\Text copyright © Nosy Crow Ltd. 2020, Illustrations Copyright © Axel Scheffler 2020. This translation of Coronavirus: A Guide for Children is published by arrangement with Nosy Crow © Limited. \\ลิขสิทธิ์ภาษาไทยเป็นของแกเลอรี่ พับลิชชิ่ง ในเครือของ บริษัท เซรินเดีย แกเลอรี่ จํากัด \โวรัสโคโรนา หนังสือความรูปสําหรับเด็ก เป็นงานจัดพิมพ์ร่วมกันระหว่างสํานักพิมพ์โนซีโครว์ ประเทศอังกฤษ และสํานักพิมพ์แกเลอรี่ พับลิชชิ่ง ประเทศไทย \\The Thai-language edition of Coronavirus: A Book for Children is a joint publication between Nosy Crow, United Kingdom and Gallery Publishing Thailand.
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สุขภาพ, โรคติดต่อ, โรคโควิด-19, ไวรัสโคโรนา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เชน สุวิกะปกรณ์กุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://qrco.de/coronavirus-thai
URL :
:
เชน สุวิกะปกรณ์กุล. (2563). ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก, 29 เมษายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/180875
เชน สุวิกะปกรณ์กุล. (2563). "ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/180875. (29 เมษายน 2563)
เชน สุวิกะปกรณ์กุล. "ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก". 29 เมษายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/180875.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็ก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว