บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,100
  352

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน)
คำอธิบาย :  ผลิตภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถานีบริการน้ำมัน PTT Statio สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
คำสำคัญ :   น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน, ฉี่ไส้เดือน, น้ำหมักมูลไส้เดือน, ขยะอินทรีย์, จุลินทรีย์, ไส้เดือน, โปสเตอร์, การออกแบบ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
773
ดาวน์โหลด
269
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน) 1,100

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน) 11 กันยายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน (ฉี่ไส้เดือน) 1,100 352