จริยา ธรรมบำรุง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  816     60

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ยำแซลมอน
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ยำแซลมอน, ยำ, อาหาร, อาหารประเภทยำ, แซลมอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จริยา ธรรมบำรุง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
205
ผู้เข้าชม
6,096
ดาวน์โหลด
4,497
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ยำแซลมอน 816
ยำหอยแครง 140
ตำหมูยอ 97
กองไฟ 82
ยำมะม่วงกุ้งสด 81

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สุนัข 17 กันยายน 2564
แหนมคลุก 27 สิงหาคม 2564
อาหารสำหรับเด็ก 27 สิงหาคม 2564
สลัด 19 สิงหาคม 2564
มะนาว 19 สิงหาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล