ศาลเจ้าจอมเมืองชุมแพ

78      35
 
Creative Commons License
ศาลเจ้าจอมเมืองชุมแพ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ศาลเจ้าจอมเมืองชุมแพ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศาสนสถาน, สถานที่ทางศาสนา, ศาลเจ้า, เทศบาลเมืองชุมแพ, ชุมแพ, ศาลเจ้าจอมเมืองชุมแพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ธรรมบำรุง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ธรรมบำรุง. (2564). ศาลเจ้าจอมเมืองชุมแพ, 1 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220773
จริยา ธรรมบำรุง. (2564). "ศาลเจ้าจอมเมืองชุมแพ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220773. (1 มีนาคม 2564)
จริยา ธรรมบำรุง. "ศาลเจ้าจอมเมืองชุมแพ". 1 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220773.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,453)
จำนวนผู้เข้าชม (2,059)

รีวิว : ศาลเจ้าจอมเมืองชุมแพ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว