จริยา ธรรมบำรุง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  397     38

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ยำแซลมอน
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ยำแซลมอน, ยำ, อาหาร, อาหารประเภทยำ, แซลมอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จริยา ธรรมบำรุง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
146
ผู้เข้าชม
4,323
ดาวน์โหลด
3,216
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ยำแซลมอน 397
ยำหอยแครง 90
ตำหมูยอ 76
ยำมะม่วงกุ้งสด 69
กองไฟ 65

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ครัวซ็อง 28 กรกฎาคม 2564
ยำปลากระป๋อง 22 กรกฎาคม 2564
ไข่ตุ๋น 22 กรกฎาคม 2564
ไข่ตุ๋น 22 กรกฎาคม 2564
ไข่ตุ๋น 18 กรกฎาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล