จริยา ธรรมบำรุง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,198
  164

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ยำแซลมอน
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ยำแซลมอน, ยำ, อาหาร, อาหารประเภทยำ, แซลมอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จริยา ธรรมบำรุง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
366
ผู้เข้าชม
53,461
ดาวน์โหลด
23,418
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ยำแซลมอน 8,198
ยำกุ้งสด 719
ยำหอยแครง 679
ยำมะม่วงกุ้งสด 650
อาหารปิ่นโต 507

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อาหารญี่ปุ่น 15 สิงหาคม 2565
แคมป์ปิ้ง 9 สิงหาคม 2565
ต้มโคล้ง 5 สิงหาคม 2565
ขนมหวาน 20 กรกฎาคม 2565
ทุเรียน 5 กรกฎาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล