จำรูญ ทองอ่อน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,945
  1,509

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ดอกกาสะลองคำ
คำอธิบาย :  ดอกกาสะลองคำ หรือดอกปีบทอง
คำสำคัญ :   ดอกกาสะลองคำ, ดอกปีบทอง, ดอกไม้
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จำรูญ ทองอ่อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
4,678
ผู้เข้าชม
184,449
ดาวน์โหลด
122,186
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ดอกกาสะลองคำ 4,945
เถาวัลย์หลง 1,017
ดอกกาสะลองคำ 870
ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) 815
ดอกกาสะลองคำ 790

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แมกโนเลีย (Magnolia) 13 มกราคม 2565
แมกโนเลีย (Magnolia) 13 มกราคม 2565
แมกโนเลีย (Magnolia) 13 มกราคม 2565
แมกโนเลีย (Magnolia) 13 มกราคม 2565
แมกโนเลีย (Magnolia) 13 มกราคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล