เถาวัลย์หลง

882      621
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : เถาวัลย์หลง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครือเขาหลง, ดอกไม้, เถาวัลย์หลง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จำรูญ ทองอ่อน. (2562). เถาวัลย์หลง , 15 มกราคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113844
จำรูญ ทองอ่อน. (2562). "เถาวัลย์หลง ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113844. (15 มกราคม 2562)
จำรูญ ทองอ่อน. "เถาวัลย์หลง ". 15 มกราคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113844.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,845)

รีวิว : เถาวัลย์หลง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว