สวนถาดแคคตัส

570      637
 
Creative Commons License
สวนถาดแคคตัส ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สวนถาดแคคตัส
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผลงานของนักเรียน ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ของการอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส ในโครงการส่งเสริมการใช้สื่อในคลังการศึกษาแบบเปิด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : cactus, แคคตัส, สวนถาดแคคตัส, กระบองเพชร, โครงการส่งเสริมการใช้สื่อในคลังการศึกษาแบบเปิด, การอบรม, การจัดสวนถาดแคคตัส
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, พิรญาณ์ น่วมด้วง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม, สันติ สวนศรี, ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, พิรญาณ์ น่วมด้วง. (2561). สวนถาดแคคตัส, 13 กรกฎาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/101936
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม, สันติ สวนศรี, ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, พิรญาณ์ น่วมด้วง. (2561). "สวนถาดแคคตัส". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/101936. (13 กรกฎาคม 2561)
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม, สันติ สวนศรี, ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, พิรญาณ์ น่วมด้วง. "สวนถาดแคคตัส". 13 กรกฎาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/101936.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สวนถาดแคคตัส

ไม่พบข้อมูลการรีวิว